Կեղծ հայագիտություն. փաստերն աչք են ծակում, բայց մնում անփոփոխ

Կեղծ հայագիտություն. փաստերն աչք են ծակում, բայց մնում անփոփոխ

Թե որքան հզոր է արևմտյան հակաքարոզչությունը հայագիտության մեջ, հնարավոր չէ պատկերացնել՝ առանց լուրջ ուսումնասիրություններ կատարելու: Սակայն կան դեպքեր, երբ ամեն ինչ տեսանելի է անգամ անզեն աչքով: Ավելին, մեր ակադեմիական շրջանակներում ողջունում և փառաբանում են օտար հեղինակներին, ովքեր հայագիտությանն առնչվող որևէ աշխատություն են հրապարակում՝ առանց խորանալու այդ աշխատությունների բովանդակության մեջ: Բերենք մի քանի օրինակներ:

Facebook Twitter Linkedin