«Անվերնագիր…1915». թուրքի գենետիկ թրքության ևս մի վկայություն

«Անվերնագիր…1915». թուրքի գենետիկ թրքության ևս մի վկայություն

«Անվերնագիր…1915»: Կարդում եմ: Մի փաստագրություն է Տեր Զորի անապատներով անցած, «զավակաթափ եղած» (բառը հորինել է հեղինակը) աշխարհեաշխարհ ընկած, ապա վերընձյուղված բասենցի և սեբաստացի 2 հայ ընտանիքների մասին:

Facebook Twitter Linkedin